Ajurweda

Wiedza o życiu.
Droga ku zdrowiu.

Zachowaj wewnętrzną i zewnętrzną równowagę, która pomoże Ci wieść szczęśliwe życie.

Powierz swoje zdrowie Ajurwedzie – najstarszej nauce o zdrowiu.

Dowiedz się więcej o Ajurwedzie

Ajurweda pochodzi od dwóch słów: „ayur” oznaczającego życie oraz „veda”, czyli wiedza. Jest to rodzaj nauki odnoszącej się do wszystkich aspektów ludzkiego życia, opisujący sposoby wpływające na jego poprawę, jak i te które mogą przynieść znaczną szkodę.

W swoim rozumieniu Ajurweda określa życie jako nierozerwalny związek ciała, zmysłów, duszy i umysłu. Jako system medyczny odnosi się zarówno do ciała fizycznego, jak i innych aspektów życia odgrywających ogromną rolę w zachowaniu zdrowia.

W przeciwieństwie do innych systemów, nie skupia się ona jedynie na leczeniu objawów choroby. W zamian za to, mówi jak w naturalny sposób zachować równowagę pomiędzy ciałem, zmysłami, duszą i umysłem. Równowagę prowadzącą do życia w zdrowiu i harmonii.

Matka medycyny

Ajurweda uważana jest za matkę medycyny, mającą nieoceniony wpływ na medycynę chińską, arabską oraz grecką. Zawiera w sobie 8 dziedzin skupionych wokół takich zagadnień, jak: choroby wewnętrzne, choroby uszu, nosa, gardła oraz oczu, chirurgia ogólna, toksykologia, psychiatria, pediatria, geriatria i długowieczność oraz nauka o prokreacji.

Najstarsza nauka o zdrowiu

Korzenie Ajurwedy sięgają 5 tysięcy lat wstecz, a sama nauka stanowi część Wed, czyli najstarszych na świecie pism objawionych. Szczegółowo traktuje ona o metodach leczenia chorób oraz zachowywania zdrowia. Metodach, które trwają w niezmienionej formie od czasów ich powstania, a do ich przekazywania dochodzi za pomocą systemu parampara, czyli mistrz–uczeń.

Spisana na kartach starych pism zapisanych sanskrytem

Cała wiedza spisana została w Wedach, do dziś pozostających najważniejszym źródłem wiedzy dla studentów oraz lekarzy praktykujących Ajurwedę. Istnieje w tekstach wedyjskich (tzw. Samhitas):

  • Caraka, zawierającej podstawowe pojęcia, zasady, choroby oraz leki ziołowe.
  • Susruta, mówiącej o anatomii i chirurgii.
  • Vagabhatta oraz wielu innych.

Ajurweda postrzega żywą istotę jako część wszechświata.

Dzięki takiemu podejściu, człowiek widziany jest w niej jako ścisłe połączenie ciała oraz znajdujących się w nim zmysłów, umysłu i duszy. Takie podejście pozwala jej na leczenie chorób, co do których współczesna, bardzo nowoczesna i innowacyjna medycyna pozostaje bezsilna.

Poznaj lepiej Gourangę